Wykonawcy

Monika Krahforst-Kamińska
Urodziła się we Wrocławiu. Naukę gry na organach rozpoczęła u swego ojca Klemensa Kamińskiego, organisty Katedry Wrocławskiej i wybitnego pedagoga. Następnie studiowała w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w klasie prof. J. Grubicha oraz we Frankfurcie nad Menem (Hochschule fur Musik und Darstellende Kunst) w klasie prof. Daniela Rotha.

czytaj więcej

We Frankfurcie ukończyła również wydział muzyki kościelnej, uzyskując dyplom muzyka kościelnego kategorii A. Podczas studiów w Niemczech była stypendystką DAAD  i KAAD. Pracowała jako organistka w kościele Św. Alberta we Frankfurcie oraz jako dyrygentka chóru St. Lukas w Minden.

Doskonaliła swe umiejętności na kursach mistrzowskich u Gilian Weir, Marie-Claire Allain, Guy Boveta, Daniela Chorzempy, Haralda Vogla, Wolfganga Seifena i wielu innych. Dokonała nagrań płytowych, brała udział w koncertach transmitowanych przez radio i telewizję.
Od 2010 roku pracuje w Metropolitalnym Studium Organistowskim ucząc gry na organach, była organistką w bazylice Św. Elżbiety we Wrocławiu, oraz w Kościele Św. Marcina we Wrocławiu (Duszpasterstwo Środowisk
Twórczych). Koncertuje w Polsce i za granicą.
Agnieszka Płonka
Agnieszka Płonka urodziła się 1996 roku w Częstochowie. W 2013 roku zaczęła uczęszczać do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Michała Józefa Żebrowskiej w Częstochowie, gdzie rozpoczęła naukę gry na organach w klasie dra Jana Mroczka.

czytaj więcej

W 2015 roku przerwała naukę w szkole muzycznej na rzecz rozpoczęcia studiów licencjackich na wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Podczas studiów na specjalności Muzyka Kościelna uczyła się w klasie organów dra Tomasza Głuchowskiego. W 2018 otrzymała dyplom licencjacki. W tym samym roku podjęła kontynuację nauki w szkole muzycznej, tym razem we Wrocławiu.

Obecnie jest studentką pierwszego roku studiów magisterskich na wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej na wrocławskiej Akademii Muzycznej oraz uczennicą III klasy Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu w klasie organów Macieja Maszkiewskiego.
Maciej Maszkiewski
Maciej Maszkiewski jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie organów prof. dra hab. Piotra Rojka. Uczestniczył w kursach mistrzowskich prowadzonych przez: Thierryiego Escaicha, Oliviera Latry, Maud Gratton, Tomasza Adama Nowaka...

czytaj więcej

Johana Hermansa, Bernharda Klapprotta, Marka Toporowskiego, Dariusza Bąkowskiego-Kois, Magdalenę Czajkę. Brał udział w konkursach o randze krajowej i międzynarodowej. Wielokrotnie koncertował we Wrocławiu i innych miastach Polski. Czynnie uczestniczy w życiu artystycznym Wrocławia występując jako solista, a także współpracując z chórami, orkiestrami i solistami Dolnego Śląska.
Od 2012 roku pełni funkcję organisty w Archikatedrze pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Jest pedagogiem klasy organów w Szkole Muzycznej II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu.
Wojciech Mazur
Urodził się 30 IV 1988 r. w Lubinie (woj. dolnośląskie). Pierwsze lekcje gry pobierał od swojej mamy – organistki w rodzinnej miejscowości, w Chocianowie. Ze względu na postępy w nauce opiekę muzyczną nad Wojciechem objął jego miejscowy proboszcz, ks. Jan Pryputniewicz SDB,
kompozytor i pianista;

czytaj więcej

Wojciech otrzymał w ten sposób odpowiednie przygotowanie,
aby podjąć dalszą naukę – w Szkole Muzycznej II stopnia w Legnicy w klasie organów Ryszarda Rydza.
W 2008 roku rozpoczął studia na Wydziale Chóralistyki, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Również na tej samej uczelni podjął naukę w klasie organów prof. Andrzeja Chorosińskiego oraz dra Piotra Rojka, uzyskując dyplom magistra sztuki w specjalności muzyka instrumentalisty.
Wojciech Mazur brał udział w licznych kursach mistrzowskich prowadzonych m. in. przez Oliviera Latry (Paryż, Francja), Wolfganga Seifena (Berlin, Niemcy), Petera van Dijka (Utrecht, Holandia), Tomasza Adama Nowaka (Detmold, Niemcy), Juliana Gembalskiego (Katowice), Marka Toporowskiego (Katowice), Dariusza Bąkowskiego-Koisa (Kraków).
Obecnie jest organistą bazyliki garnizonowej pw. św. Elżbiety we Wrocławiu oraz pedagogiem Metropolitalnego Studium Organistowskiego we Wrocławiu.
Kontakt
Parafia Kartedralna pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu
Adres:
pl.  Katedralny 18
50-329 Wrocław
tel. +48 71 322 25 74
fax: +48 71 326 77 11
email: katedra@archideiecezja.wroc.pl
www.archidiecezja.wroc.pl
tel. +48 71 322 25 74
fax: +48 71 326 77 11
email: katedra@archideiecezja.wroc.pl
www.archidiecezja.wroc.pl
Dobrowolne datki przeznaczone zostaną 
na remont instrumentów organowych na Ostrowie Tumskim.
PKO BP IV O/Wrocław konto nr: 45 1020 5242 0000 2202 0135 9884
Newsletter
Zapisz się na newsletter aby nie opuścić żadnego koncertu.

twitter-squarefacebook-official
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram